Research

PH. D Awarded

S. NoFaculty nameDeptYear  awarded
1Dr. T. Roja RaniBS & H2019
2Dr. Ch. SrinivasuluCSE2018
3Dr. S L Aruna RaoIT2018
4Dr Kalyan SMBA2018
5Dr Raj BhagathECE2018
6Dr N SrikanthCSE2018
7Dr Anwar BashaECE2017
8Dr ShanmukhiIT2017
9Dr K Srinivasa ReddyCSE2016
10Dr J Naga Vishnu VardhanECE2016
11Dr J Srinivasa RaoEEE2015
12Dr V MadhaviChemistry2014
13Dr T RameshPhysics2014
14Dr Vasanthi ACSE2014
15Dr Chaya KumaiMaths2014
16Dr  Faith ManjushaEnglish2014
17Dr Ch Sunil KumarEEE2013
18Dr P S Latha KalyampudiIT2021
19Dr M Mahesh KumarCSE2021