FACULTY DOMAIN AREAS

S. No. Research Domain Faculty
1 Power Systems Dr. B. Srininvasa Rao, Dr. Ch. Sunil Kumar, Mr. G. Sandeep, Ms. Babita Gupta, Mr. Ch. Santosh Kumar, Mr. M. Rupesh, Mr. M. Sandeep Kumar, Mr. R.Manoj kumar
2 Power Electronics & Power Systems Mr. Ch. Santosh Kumar, Ms. B. Sujatha
3 Power Electronics & Drives Mr. R. Guruswamy, Ms. K. Amritha, Ms. Bhavya,

Ms N. Sri Lakshmi Nanda

S. No. Research Domain Faculty
1 Image Processing Dr. K.V.N. Sunitha, Ms. D. Swapna
2 Computer Networks/ Network Security/ Web Security Dr. K.V.N. Sunitha, Mr. Muralinath R, Dr. G. Naga Satish, Mr. K. Bhargav Ram, Dr. M. Indra Sena Reddy, Ms. G. Nagamani, Ms. A. Naga Kalyani, Ms. D. Swapna, Ms. Padmavati E Gundgurti, Ms. T. Durga Devi , Ms.K.B.K.S Durga
3   Data Science Dr. K.V.N. Sunitha, Mr. Muralinath R, Dr. G. Naga Satish, Dr. N. Sreekanth, Mr. K. Bhargav Ram, Ms. A. Naga Kalyani, Mr. U. Chandra Sekhar, Mr. M Dyva Sugnana Rao, Ms. Nagaveni, Ms. P. Kavitha,
4 Block Chain Technologies Mr. U. Chandra Sekhar, Ms. Padmavati E Gundgurti , Ms. A. Kranthi, Ms. A. Naga Kalyani
5 Cloud Computing / Edge Computing Dr.R.Suneetha Rani , Dr.G.Naga Satish , Mr. U. Chandra Sekhar, Ms. Padmavati E Gundgurti , Ms. A. Kranthi, Ms. A. Naga Kalyani, Ms.S.Sowmya,
6  Data Mining/ Machine Learning/ Deep Learning. Dr.R.Suneetha Rani , Dr.Venkatesh B, Dr.G.Naga Satish, Mr.U.Chandra shekar, Mr.K.Bhargav Ram, Mr.K.Bhargav Ram, Mr. C. Naga Raju, Ms. A. Kranthi, Ms.Suparna Das , Ms. M. Shanmuga, Sundari, Mr. Ch. Suresh kumar Raju, Ms.K. Hema Latha, Ms.S.Vidyullatha, Ms.Y.Divya, Mr. R. Dileep Kumar, Ms.Poonam Lunawat, Reya Sharma.
7 IOT Dr. Nara Sreekanth, Ms. T. Durga Devi
S. No. Research Domain Faculty
1 Signal Processing Dr. J. Naga Vishnu Vardhan, Dr. V. Hindumathi, Dr. Santhosh Kumar Veeramalla, Mr. R. Priyakanth, Mr. K. Mahesh Babu, Ms. G. Rama Lakshmi, Mr. NM. Sai Krishna Kumar, Ms. Sk. Nilofer, Mr. T. Sai Kumar
2 VLSI, Embedded Systems, IOT Dr. Anwar Bhasha Pattan, Dr. M. Parvathi, Ms. M Praveena, Ms. K Brunda Devi, Mr. P. Rajesh Kumar, Mr. G Siva Sankar Varma, Mr. M. Venkatesham, Mr. T. Thammi Reddy, Ms. T. Amy Prasanna, Ms. R. Sahithi, Ms. P. Manju, Mr. N. Srinivasa Rao
3 Data Analysis, ML, and Inter disciplinary Dr. M. Parvathi,  Ms. Sk. Nilofer, Mr. T. Sai Kumar
S. No. Research Domain Faculty
1 Data Science / AI, Machine Learning, Deep Learning Dr. P Kayal, Mr.A Rajashekar Reddy, Mr.Ch Anil Kumar, Ms.M. Sudha Rani, Mr. K Srikar Goud, Mr.P Krishna Kishore, Ms. K Kavitha, Ms. Snigdha Soni, Mr. B. Srinivasulu, Ms. R. Sravani, Ms. P. Nikitha, Ms.N.Harika, Ms.K.Vineela
2 Data Analytics Dr. P Kayal, Mr.A Rajashekar Reddy
3 Networks/Network Security, Cloud networks Dr. Aruna Rao S L, Mr. K Srikar Goud, Mr. R Arun Kumar, Mr.P Krishna Kishore, Ms A Aruna Jyothi, Ms. N. Sandhya
4 IoT, IoT Security Dr. Aruna Rao S L, Ms. D. Sangeetha, Ms. Ch Sai Lalitha Bala, Ms. K.S. Niraja
5 Cloud Computing Ms. J Kavitha, Ms. R. Sravani, Ms. N. Sandhya
6 WebApp/Mobile Development Ms. S Rama Devi, Ms. D. Sangeetha, Mr.Ch Anil Kumar
S. No. Research Domain Faculty
1 Mathematics Dr. M. Anita, Dr. J. Manoj Kumar, Dr. C. Nageswaranath, Dr. K. Kavita, Ms. B. Sreekala, Ms. M. Rajani
2 Physics Dr. M. Venkanna, Dr. T. Ramesh, Dr. Anji Reddy Polu, Ms. K. Sowmya
3 Chemistry Dr. V. Madhavi, Dr. Ch. Bharath Kumar, Ms. B. Anna Tanuja Safala, Ms. T. Mounika
4 English Dr. S. Faith Manjusha Vijayalatha, Dr. S. Ammani Reddy, Mr. Kasturi Sydaiah, Ms. G. L. Sirisha
5 Mechanical Mr. M. Gopi Krishna, Ms. V. Sai Leela, Ms. A. Ramya, Mr. Ch. Sai Krishna, Mr. J. Teja Venkata Satish
6 Management Studies Dr. T. Roja Rani, Dr. S.  Kalyan, Mr.  S. Raghavendra
S. No. Research Domain Faculty
1 Artificial Intelligence/ Machine learning/ Deep Learning Dr. Geetika Silakari Pandey, Ms. A. Naga Kalyani, Ms. Nazia Tabassum, Ms. K. Hema
2 Data Science/ Data Analytics Dr. Geetika Silakari Pandey, Ms. A. Naga Kalyani, Ms. K. Hema, Ms. V.Indu
3 Internet of things Ms. Nazia Tabassum
4 Computer Networks/Security Ms. A. Naga Kalyani, Ms. Nazia Tabassum
5 Web apps/mobile apps Ms. K. Hema
6 Parallel computing Dr. Geetika Silakari Pandey
7 Cloud computing Ms. A. Naga Kalyani, Ms. Nazia Tabassum, Ms. K.Hema